Ubezpieczenie dla cudzoziemców do wizy i karty pobytu

Jesteś cudzoziemcem lub mieszkasz za granicą i planujesz podróż do Polski? A może już przebywasz w Polsce, chcesz przedłużyć swój pobyt lub zmienić status wizowy? W takim razie potrzebujesz odpowiedniego ubezpieczenia, które zapewni Ci ochronę zdrowotną w razie nagłych sytuacji.

Do wizy i karty pobytu
Do wizy i karty pobytu
Multi-trip
Multi-trip
Atrakcyjna cena
Atrakcyjna cena
Płatność online
Płatność online
Polisa na e-mail
Polisa na e-mail
index.category.x
50+ tys. klientów
Background

Zobacz jakie to proste...

diagram
Wybierz

Wybierz rodzaj wizy i wariant ubezpieczenia

diagram
Kup online

Uzupełnij swoje dane i zapłać online - dokumenty ubezpieczenia otrzymasz na e-mail

diagram
Dołącz do wniosku

Wydrukuj polisę ubezpieczenia i dołącz do wniosku wizowego

Ubezpieczenie dla obcokrajowców do wizy i karty pobytu spełniające warunki ustawy o cudzoziemcach

Wszystkie oferowane przez VISA INSURANCE warianty ubezpieczenia dla cudzoziemców spełniają warunki określone w Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Lista została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz listę
Visa Insurance

Ubezpieczenie kosztów leczenia w Polsce

Uezpieczenie dla cudzoziemców do wizy i karty pobytu oraz Polaków na stałe mieszkających za granicą

Kto może się ubezpieczyć?

Nasze ubezpieczenia dedykowane są do wszystkich cudzoziemców przyjeźdzających do i przebywających w Polsce. Dla pracowników długoterminowych, pracowników sezonowych, turystów i osoby odwiedzające, studentów i pracowników naukowych.

Czy Polak może zostać ubezpieczony?

Tak, ale tylko Polacy mieszkający na stałe poza granicami Polski. Ubezpieczeniem jest objęty przyjazd i pobyt czasowy w Polsce, w celu turystycznym, edukacyjnym lub zawodowym, zawarty na okres całego pobytu w kraju.

W jakich krajach działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie dla obcokrajowców oraz Polaków na stałe mieszkających poza granicami kraju pokrywa koszty związane z wystąpieniem zdarzeń ubezpieczeniowych tylko w na trytorium Polski w okresie ubezpieczenia.

Na jaki okres można wykupić ubezpieczenie?

Polisa ubezpieczeniowa może być zawarta na dowolny okres ubezpieczenia trwający od 1 dnia do 1 roku. Okres ubezpieczenia przypadający w przyszłości powinien pokrywać się z okresem ważności wizy czy pobytu w Polsce.

Czy praca fizyczna jest obejęta ubezpieczeniem?

Tak, pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym o pracę fizyczną. Pamiętaj, że praca fizyczna to praca o zwiększonym ryzyku powstania szkody (zobacz OWU). Pozostały charakter pracy czy praca umysłowa jest zawsze objęta zakresem ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie pokrywa uprawianie sportu?

To zależy. Amatorskie uprawianie sportu jest zawsze objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeśli wyczynowo uprawiasz sporty lub sporty wysokiego ryzyka skontaktuj się z nami, w celu przygotowania specjalnej oferty.

Wymagania dotyczące podróżnych ubezpieczeń medycznych do wiz

Art. 25. ustawy o cudzoziemcach nakłada na obcokrajowca obowiązek posiadania ubezpieczenia podczas wjazdu do Polski i poczas pobytu na terenie RP. Cudzoziemiec jest obowiązany posiadać oraz okazać na żądanie dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżne ubezpieczenie medyczne spełniające następujące warunki:

visa insurance
Suma ubezpieczenia - minimalna

Minimalna suma ubezpieczenia (minimalna kwota) wymaganego ubezpieczenia medycznego to 30.000 euro. Polisa ubezpieczenia z taką lub wyższą sumą ubezpieczenia jest obowiązkowa zarówno przy składaniu wniosku wizowego, podczas przekraczania granicy RP, czy podczas całego pobytu w Polsce. Ubezpieczenie z niższą niż 30.000 euro sumą nie jest akceptowane.

visa insurance
Okres ważności ubezpieczenia

Wymagane ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce lub ważności wizy. W przypadku pobytów planowanych na okres dłuższy niż rok (np. do wizy studenckiej) wystarczy posiadać polisę zawartą na 1 rok.

visa insurance
Zakres ubezpieczenia - minimalny

Ubezpieczenie medyczne dla cudziemca powinno pokrywać wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu w związku z:

 • z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych (repatriacja),
 • potrzebą pilnej pomocy medycznej,
 • nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią,

w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

visa insurance
Ubezpieczyciel - warunki jakie musi spełniać

Ubezpieczyciel musi zapewnić całodobową usługę centrum alarmowego w Polsce.

Jeśli ubezpieczyciel nie ma siedziby lub oddziału w Polsce, innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA, dodatkowo:

 • musi publikować wyniki audytu, przeprowadzonego przez renomowaną instytucję międzynarodową,
 • audyt musi potwierdzać, że istnieje możliwość zaspokajania roszczeń przysługujących podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
 • musi publikować dane dotyczące sum zebranych składek nie rzadziej niż co 6 miesięcy,
 • musi publikować dane dotyczące kwot wypłat w danym rodzaju ubezpieczeń nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Podróżne ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców

visa insurance

Korzystając z oferty VISA INSURANCE masz gwarancje, że kupujesz właściwe ubezpieczenie do wizy lub karty pobytu. Ubezpieczenie rozpoznawalne zarówno w kraju jak i w placówkach dyplomatycznych na całym świecie, które spełania wszystkie wymagania stawiane przez prawo wizowe oraz ustawę o cudzoziemcach. Ubezpieczenie akceptowane przy składaniu wniosku o przedłużenie wizy, karty pobytu, pozwolenia o pracę, czy podczas innych fromalnosci dot. cudzoziemców w urzędach wojewódzkich w całym kraju.

Dla Polaków na stałe mieszkających za granicą

Jeśli na stałe mieszkasz za granicą, przyjeżdżasz do Polski i szukasz ubezpieczenia zdrowotnego, które pokryje koszty leczenia w razie choroby lub wypadku – ta oferta ubezpieczeniowa spełni Twoje oczekiwania. W razie nagłych problemów zdrowotnych podczas pobytu w Polsce nasze ubezpieczenie daje Ci dostęp do szerokiego zakresu specjalistów, wizyt lekarskich i leczenia stomatologicznego. Dodatkowo pokryje koszty związane z przeprowadzeniem niezbędnych badań diagnostycznych, zakupem lekarstw czy transportem medycznym lub hospitalizacją.

Nasze ubezpieczenie nie tylko spełnia formalności związane z ubieganiem się o wizę czy kartę pobytu, ale jest także doskonałym wyborem dla wszystkich odwiedzających Polskę, a w szczególności Polaków na stałe mieszkających za granicą.

Ubezpieczenie medyczne, które oferujemy, to realna ochrona i gwarancja bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych problemów zdrowotnych podczas pobytu w Polsce w celach turystycznych, edukacyjnych, biznesowych czy zawodowych. Wybierając nasze ubezpieczenie, zarówno Polacy na stałe mieszkający za granicą, jak i obcokrajowcy przebywający w Polsce nie martwią się o koszty leczenia w razie wypadku czy nagłego zachorowania.

 • mieszkasz na stałe za granicą
 • do Polski
 • turystycznie
 • bez wizy

Sprawdź szczegóły ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia

Pytania?

Zapraszamy do kontaktu! Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tak szybko jak to możliwe!

Wyślij wiadomość