Ubezpieczenie do każdego rodzaju wizy Schengen i karty pobytu

Polisa zdrowotna dla obcokrajowców. Okres ochrony do 36 miesięcy

Ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców jest obowiązkowe do każdego rodzaju wizy Schengen. Obcokrajowiec przejeżdżający do Polski lub innego kraju Strefy Schengen musi posiadać ważne ubezpieczenie na cały okres planowanego pobytu. Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa polskiego i odwiedzasz Polskę lub inne kraje Strefy Schengen - bez wizy, również możesz wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia.

Kup online ubezpieczenie medyczne Schengen dla obcokrajowców - do 36 miesięcy

Rodzaj wizy Schengen Typ OK?
Wiza Schengen (USV) A - tranzytowa wiza lotniskowa
Wiza Schengen (USV) C - jedno-, dwu-, wielokrotnego wjazdu
Wiza o ograniczonej ważności terytorialnej (LTV) wszystkie
Wiza krajowa D - studia, praca, stały pobyt
Podróż/pobyt bezwizowy -

Kup

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

27 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 27 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.