Obowiązkowe medyczne ubezpieczenie dla cudzoziemców
Regulacje Unii Europejskiej

Podróżując do Europy w celu: pojęcia pracy, studiów, podróży turystycznej czy stałego pobytu - posiadanie ubezpieczenia medycznego jest obowiązkowe. Cudzoziemcy, ekspaci, przyjeżdżający i odwiedzający Polskę / Strefę Schengen są zobligowani do posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.:

  • Posiadają odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu(-ów) na terytorium państw członkowskich mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią.
  • Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR.

  Wymagania UE nasze ub. Schengen  OK?
Suma ubezpieczenia / limit pokrycia kosztów leczenia minimum 30 000 EUR 60 000 EUR
Zakres terytorialny cała Strefa Schengen cała Strefa Schengen
Okres ochrony cały pobyt od 1 miesiąca do 3 lat
Zakres świadczeń repatriacja, leczenie w razie koniecznej i nagłej opieki lekarskiej, szpitalnej lub śmierci spełnia i przewyższa wymagania - Zakres ochrony

Kup

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

27 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 27 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.