Ubezpieczenie cudzoziemca pracującego w Polsce i Strefie Schengen

Ubezpieczenie medyczne dla pracujących obcokrajowców

Obcokrajowcy przebywający w Polsce lub Strefie Schengen w celach zarobkowych muszą być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

Cudzoziemcy legalnie zatrudnieni na umowę o pracę lub zlecenie, prowadzący działalność gospodarczą lub zarejestrowani jako osoby bezrobotne powinni zostać objęci publiczną opieką zdrowotną w ramach NFZ. Jednak nie wszyscy mogą zostać objęci publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ.

Dlatego pozostali cudzoziemcy (np. obywatele Ukrainy) pracujący na terytorium RP lub Strefy Schengen powinni wykupić prywatną ubezpieczeniową polisę zdrowotną dla obcokrajowców. Mogą to być osoby zatrudnione w ramach innych umów (np. umowa o dzieło, kontrakty), cudzoziemcy niepracujący lub obcokrajowcy niezarejestrowani jako bezrobotni. Również osoby oczekające na zezwolenie na pracę dla cudzoziemców powinny wykupić ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców.

Podsumowując, obcokrajowcy (np. obywatele Ukrainy lub inni cudzoziemcy) zawsze powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Dobrym i ekonomicznym rozwiązaniem jest ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców, które pokryje koszt prywatnego leczenia obcokrajowca pracującego na terenie Polski i Strefy Schengen.

Kup

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

27 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 27 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.