Ubezpieczenie cudzoziemca

Medyczne ubezpieczenie dla obcokrajowców

Ubezpieczenie zdrowotne jest dedykowane cudzoziemcom spoza Strefy Schengen, którzy przyjeżdżają do Polski lub na terytorium Strefy Schengen. Ubezpieczenie gwarantuje organizację oraz pokrycie kosztów leczenia obcokrajowca na terytorium RP lub innych krajów Strefy Schengen (w 27 krajach Europy).

Ubezpieczeniem mogą zostać objęci zarówno obcokrajowcy, którzy odwiedzają Polskę lub Strefę Schengen „na chwilę” w celach turystycznych lub chcą pozostać na terytorium RP lub Strefy Schengen dłużej, do 36 miesięcy. Mogą to być cudzoziemcy spoza Strefy Schengen (np. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji lub innych krajów), którzy do wjazdu na terytorium Strefy Schengen potrzebują wizy Schengen lub karty pobytu, a także obcokrajowcy objęci ruchem bezwizowym.

Ubezpieczenie dla cudzoziemców jest dedykowane tym obcokrajowcom, którzy nie są objęci publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla obcokrajowców przebywających na terytorium RP lub Strefy Schengen, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ.

Jeżeli na stałe mieszkasz poza granicami Polski i Strefy Schengen ubezpieczanie kosztów leczenia cudzoziemców jest odpowiednim ubezpieczeniem zdrowotnym dla Ciebie.

Kup

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

27 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 27 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.