Ubezpieczenie dla zagranicznych gości

Ubezpieczenie medyczne dla osób z zagranicy spoza Strefy Schengen

Osoba, która na stałe zamieszkuje kraj spoza Strefy Schengen jest zobligowana do posiadania ubezpieczenia medycznego dla cudzoziemców podczas swojego pobytu w Polsce. Zagraniczni goście powinni być objęci ubezpieczeniem medycznym dla obcokrajowców (mieszkańców krajów spoza Strefy Schengen) przez cały okres przebywania na terytorium RP.

Obcokrajowcy przyjeżdzający do Polski lub Strefy Schengen w ramach programów wymiany kulturowej np. Au-Pair, do opieki nad osobami starszymi czy dziećmi lub do pomocy domowej muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Odpowiednim rozwiązaniem dla takich osób będzie ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców, które pokryje koszty leczenia obcokrajowca w razie nagłego zachorowania lub wypadku, a także organizację i koszt repatriacji.

Zagraniczni goście na stałe zamieszkujący kraje spoza Strefy Schengen (np. USA czy Kanadę) powinni również na czas pobytu w Polsce posiadać turystyczne ubezpieczanie medyczne dla obcokrajowców, bez względu na to, czy do wjazdu na terytorium RP/Strefy Schengen wymagana jest wiza Schengen czy nie.

Kup

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

27 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 27 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.