Ubezpieczenie do wizy krajowej

Ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców do wizy krajowej

Dokumentem obowiązkowym do ubiegania się o wizę krajową D, umożliwiającą przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni oraz na terytorium Strefy Schengen przez 90 dni w okresie 180 dni, jest ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców do wizy krajowej D.

Ubezpieczenie dla cudzoziemców do wizy powinno być zawarte na cały okres przebywania na terytorium Polski lub państw Strefy Schengen. Polisę zdrowotną dla cudzoziemców można wykupić online, od 1 do 36 miesięcy.

Każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce lub Strefie Schengen na podstawie wizy krajowej D, uprawniającej do jednokrotnego lub wielokrotnego wjazdu, musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje pokrycie kosztów leczenia w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

Bez względu na podany we wniosku wizowym cel przyjazdu, ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca jest obowiązkowe.

Kup

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

27 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 27 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.