Ubezpieczenie do wizy oraz podróży bezwizowych

Oferta ubezpieczenia VISA INSURANCE jest skierowana do cudzoziemców z każdego kraju świata, ubiegających się o wizę lub kartę pobytu w Polsce. Oferujemy również ubezpieczenie dla Polaków zamieszkałych na stałe poza granicami kraju, którzy wybierają się z wizytą do Polski w ruchu bezwizowym.

Cena ubezpieczenia
Ubezpieczenie do przedłużenia wizy
  • Ubezpieczenie VISA INSURANCE jest skierowane do cudzoziemców przebywających już na terytorium Polski, którzy składają wniosek o przedłużenie wizy, a także do obcokrajowców, którzy w celu legalizacji pobytu w Polsce muszą zostać objęci ubezpieczeniem medycznym.
globe

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla cudzoziemców

Ubezpieczenie jest kierowane do wszystkich cudzoziemców przyjeźdzających do Polski.

Dla pracowników

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęci cudzoziemcy pracujący na terenie RP, również w zawodach podwyższonego ryzyka.

Dla studentów

Dla zagranicznych studentów, doktoratów oraz profesorów wszystkich polskich uczelini wyższych.

Dla przedsiębiorców

Dla obcokrajowców prowadzących działalność biznesową w Polsce

Dla gości z zagranicy

Ubezpieczenie dla wszystkich odwiedzajcych Polskę na krótki lub długi pobyt.

Dla Polonii

Dla Polaków odwiedzających Polskę, ale stale zamieszkujących za granicą.

Pytania?

Zapraszamy do kontaktu! Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tak szybko jak to możliwe!

Wyślij wiadomość