Szeroki zakres ubezpieczenia z limitem aż 60 000 EUR i brak udziału własnego!

Wizyty lekarskie Organizacja i pokrycie kosztów wszystkich niezbędnych wizyt lekarskich w razie nagłego zachorowania lub po nieszczęśliwym wypadku.
Hospitalizacja Pokrycie kosztów związanych z pobytem w szpitalu, włącznie z operacjami i zabiegami, znieczuleniem, lekami, materiałami medycznymi, wyżywieniem, itd. w razie wypadku, udaru, ataku serca lub innych nagłych i poważnych zachorowań.
Natychmiastowa pomoc Niezbędna pomoc medyczna w nagłych sytuacjach po wypadku lub zachorowaniu, wizyta na oddziale ratunkowym, przyjazd karetki, nocna i świąteczna opieka lekarska.
Badania diagnostyczne Niezbędne do postawienia diagnozy oraz przyjęcia procedury leczenia, np. badania: krwi, biochemiczne i immunochemiczne, moczu i kału, RTG, USG, EKG, spirometria, biopsja, badania ECHO serca.
Leki przepisane przez lekarza Zwrot kosztów poniesionych na zakup niezbędnych leków przepisanych przez lekarza, w związku z leczeniem nagłego zachorowania lub urazu.
Transport medyczny Organizacja i pokrycie kosztów transportu: do najbliższej właściwej placówki medycznej (również wezwanie lekarza), górskiego pogotowia ratowniczego lub transportu helikopterem, do innej specjalistycznej placówki medycznej, do miejsca pobytu.
Pomoc stomatologiczna (do 200 EUR) Pomoc lekarza stomatologa, dentysty przy ostrych stanach bólowych zębów, leczonych za pomocą ekstrakcji lub z zastosowaniem podstawowego wypełnienia (łącznie z RTG) i zabiegi mające na celu zmniejszenie bólu, który nie wynika z zaniedbania profilaktyki.
Repatriacja lub transport zwłok Transport do kraju stałego zamieszkania (repatriacja) lub transport zwłok do kraju stałego zamieszkania oraz pozostałe koszty związane z tymczasowym złożeniem zwłok.

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

27 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 27 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.