Szeroki zakres ubezpieczenia

W VISA INSURANCE znajdziesz oferty ubezpieczenia o szerokiej ochronie ubezpieczeniowej, dopasowanej do Twojej podróży i pobytu w Polsce. Każda oferta ubezpieczenia jednocześnie spełnia warunki wymagane w procesie ubiegania się o wizę lub kartę pobytu.

Zakres terytorialny
24/7 Całodobowe Centrum Pomocy Assistance
  • Zawsze, gdy potrzebujesz pomocy medycznej w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku (np. przy umawianiu wizyty lekarskiej), zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się na Twojej polisie. Otrzymasz nie tylko zorganizowane leczenie, ale również informacje, jak skorzystać z ubezpieczenia lub zgłosić szkodę.
accident

Jakie koszty leczenia pokrywa ubezpieczenie:

Koszty leczenia szpitalnego i operacji max. 30 000 EUR / max. 40 000 EUR
Koszty diagnozowania oraz zabiegów ambulatoryjnych (w tym wizyty lekarskie) max. 30 000 EUR / max. 40 000 EUR
Koszty leczenia szpitalnego i operacji, diagnozowania oraz zabiegów ambulatoryjnych chorób przewlekłych max. 30 000 EUR / max. 40 000 EUR
Koszty leczenia stomatologicznego max. 500 PLN
Koszty transportu do placówki medycznej, między placówkami medycznymi, z placówki medycznej max. 30 000 EUR / max. 40 000 EUR
Koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania w kraju stałego pobytu (koszty repatriacji) max. 30 000 EUR / max. 40 000 EUR
Koszty transportu zwłok do kraju stałego pobytu albo koszty pogrzebu albo koszty kremacji max. 30 000 EUR / max. 40 000 EUR
Koszty zakupu lekarstw, płynów infuzyjnych, środków opatrunkowych, środków pomocniczych max. 30 000 EUR / max. 40 000 EUR
Koszty naprawy lub zakupu środków pomocniczych max. 1 000 PLN
Koszty transportu zwłok do kraju stałego pobytu max. 30 000 EUR / max. 40 000 EUR

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW):

Uszczerbek na zdrowiu (ustalany wg tabeli zawartej w OWU) 100 PLN za każdy % uszczerbku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 PLN

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym (OC):

Wyrządzenie szkody na osobie max. 50 000 PLN
Wyrządzenie szkody na mieniu max. 50 000 PLN

Pytania?

Zapraszamy do kontaktu! Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tak szybko jak to możliwe!

Wyślij wiadomość