Ubezpieczenie do karty pobytu

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców do karty pobytu

Dokumentem wymaganym w urzędzie wojewódzkim (lub Urzędzie do Spraw Cudzoziemców) do złożenia wniosku przez obcokrajowca o wydanie karty pobytu (do zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w Polsce) jest ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców. Obcokrajowiec przebywający na terytorium RP na podstawie karty pobytu zobowiązany jest posiadać potwierdzenie zawarcia podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej sumie ubezpieczenia 30.000 euro na pokrycie kosztów leczenia.

Ubezpieczenie medyczne do karty pobytu cudzoziemiec zawiera na okres od 1 miesiąca do 3 lat. Polisa ubezpieczeniowa do karty pobytu pokrywa koszty leczenia obcokrajowca na terytorium RP (a także Strefy Schengen) przez okres przebywania na terenie RP i Strefy Schengen.

Nasze ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców do karty pobytu jest uznawane przez wydziały do spraw cudzoziemców i pokrywa wydatki na leczenie obcokrajowca do 60 000 euro. Polisa ubezpieczenia do karty pobytu zawierana jest w 100% online i wysyłana automatycznie po opłaceniu na adres e-mail. Ubezpieczenie do karty pobytu cudzoziemiec może przedłużać wielokrotnie.

Kup

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Ubezpieczenie do karty pobytu - FAQ

Czy ubezpiecznie jest wymagane do karty pobytu?

Tak, cudzoziemcy składający wniosek o wydanie karty pobytu, którzy nie zostali zgłoszeniu do ZUS, muszą posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne potwierdzone polisą ubezpieczeniową.

Czy urzędy akceptują ubezpiecznie w procedurze wydania karty pobytu?

Tak, każdy Wydział Spraw Cudzoziemców przy urzędach wojewódzki oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców wymagają i w pełni uznają ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowców do wydnia karty pobytu.

Na jaki okres powinna być zawarta polisa ubezpieczenia do karty pobytu?

Polisa zrowotna do karty pobytu może być zawarta od 1 miesiąca do 3 lat. Ubezpieczenie medyczne musi być ważne przez okres ważności karty czasowego pobytu lub karty stałego pobytu. Ubezpiecznie zdrowotne do karty pobytu może być zawierane/odnawiane wielokrotnie.

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

27 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 27 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.