Ubezpieczenie do karty pobytu

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców do karty pobytu

Jednym z dokumentów wymaganych do ubiegania się o kartę pobytu do zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały w Polsce jest dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców. Cudzoziemcy przebywający na terytorium RP na podstawie karty pobytu powinni posiadać ubezpieczanie medyczne.

Ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców do karty pobytu można wykupić od 1 do 36 miesięcy. Ubezpieczenie do karty pobytu pokrywa koszty leczenia obcokrajowca na terytorium RP (a także Strefy Schengen) przez cały okres wskazany na polisie ubezpieczeniowej.

Jest ono w pełni akceptowane przez Wydział Spraw Cudzoziemców i gwarantuje organizację oraz pokrycie kosztów leczenia obcokrajowca przy minimum formalności. Polisę ubezpieczenia medycznego dla cudzoziemców do karty pobytu można wykupić online i otrzymać na e-mail.

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców do karty pobytu może być wykupowane wielokrotnie.

Kup

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

26 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 26 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.